Om Edument

Edument är ett företag med en stark konsultbas med experter inom bland annat mjukvaruarkitektur .NET, projektledning, Git, webbutveckling och CQRS. Genom att erbjuda både traditionella konsulttjänster och utbildningar men också unika tjänster som Eduments egenutvecklade koncept Code Buddy, har de blivit en stark aktör inom branschen.

Företaget startades 2010 av Tore Nestenius och Acke Salem efter att de såg ett behov av kombinationen konsultering, utbildning och rådgivning inom utvecklingsbranschen. Genom expertisen i företaget kombinerat med ett stort kontaktnät kan de erbjuda lösningar till i princip alla områden inom branschen.

Edument är idag verksamt i öresundsregionen men har också kontinuerliga uppdrag globalt.
Vill du veta mer om oss?

Förutom Facebook och Twitter har vi en blog där vi tar upp spännande ämnen inom utveckling och arkitektur.

Our Team

  • Sponsorer
  • Jet Brains
  • i samarbete med
  • Infromator
  • AddSkills
  • AddSkills